TIGER Drylac® primjena

Kako bi osigurao da je u mogućnosti zadovoljiti sve specifične potrebe svojih najvažnijih ciljnih skupina, TIGER je identificirao nekoliko ciljanih skupina aplikacija (ATG), koje niže navodimo, a detaljan opis možete pronaći na njihovoj web stranici.