WAGNER ručni sistemi za elektrostatsku plasitifikaciju

SprintX

Prima Sprint X

Ručni uređaj za nanošenje praha corona metodom,direktno iz originalnog pakiranja.Digitalni upravljački sistem za upravljanje i podešavanje parametara plastifikacije.
Mogućnost programiranja 50 programa plastifikacije. Podešavanje parametara na pištolju.

Preuzmi PDF

WAGNER ručni pištolji za nanos boje

Novi PEM-X1 pištolj

PEM-C4 HiCoat pištolj

PEM-CG4 HiCoat pištolj sa posudom

Tribo PEM-T3R HiCoat ručni pištolj

Ručni pištolji za suho nanošenje boja – plastifikaciju

pem-c4

Ručni pištolj PEM-C4 HiCoat

 • brzi rad s lakoćom
 • novi PEM-C4 HiCoat ručni pištolj za elektrostatsko nanošenje praha na površine
 • naglasak na kvalitativnom i kvantitativnom učinku “suhog” lakiranja uz ergonomičnost i lakoću rada, ispunjava novi PEM C4 HiCoat ručni pištolj.
Preuzmi PDF

pem-cg4

Ručni pištolj PEM-CG4 HiCoat

 • HiCoating za manje površine i pojedinacne komade
 • ovaj pištolj za prah prikladan je za kvalitetno a štedljivo nanošenje manjih količina praha u Corona tehnici

pem-t3r

Ručni pištolj PEM-T3R HiCoat

 • HiCoating s lakoćom
 • tribo-ručni pištolj PEM-T3R
 • za najteže geometrije dijelova:
  1. programi nanošenja i količine praha mogu se daljinski namjestiti
  2. zrnca praha se trenjem uz PTFE unutrašnje stijenke i zavoje
  3. pouzdano elektrostatski nabijaju

rp-pribor

Pribor za Corona ručne pištolje

 • pregledan i lako razumljiv program sapnica omogućuje, za svaku geometriju radnog komada, uvijek odgovarajući oblak praha
 • Flex-Nozzle – varijabilni sistem za plosnati oblak praha
 • sapnice za okrugli mlaz R20, R28, R38