RJEŠENJA ZA EL. PLASTIFIKACIJU MATERIJALA

Postupak plastificiranja je vrlo sličan lakiranju osim što je “boja” suhi prah, a ne tekućina. Prah se lijepi za dijelove zbog elektrostatskog nabijanja i uzemljenja dijelova…

RJEŠENJA ZA OZNAČAVANJE I GRAVIRANJE

Široki spektar proizvoda namjenjenog dtp izdavaštvu, izradi pečata, graviranju, itd. Strojevi za lasersko graviranje, printeri za direktni UV tisak, sve za izradu štambilja, radionička…

INDUSTRIJSKA LJEPILA I DUPLOLJEPLJIVE TRAKE

Saznajte kako Vam divizija 3M Industrijska ljepila i trake može pomoći u proizvodnji na način da proizvode učini jednostavnijima, lakšima, čvršćima i trajnijima.

Novosti